RESEARCH AND PUBLICATIONS

"ESCAPE" Magazine

We are involved in the publication of a youth magazine, ‘Escape’ - with an online version at www.escape4you.org - for a wide range of Russian and Romanian- speaking readers. Among the articles, videos and radio programs on these media platforms, anyone can find interesting information and answers to urgent questions.

New Face Of Human Trafficking
New Face Of Human Trafficking

Within this two-part manual – one section dealing with the theoretical aspect of human trafficking, and the other offering practical advice - we are considering new trends, including the transporting of victims, and their exploitation. This manual is innovative in that it is the study of phenomena related to human trafficking and those elements often confused with this trade. Whilst terminology like ‘prostitution’ and ‘pornography’ have been studied previously in the context of traffic, we have not addressed until now such terms as ‘Work and Travel’ and ‘Au Pair’ in their relation to human trafficking.    
Special consideration is given to the practical recommendations that apply to those who emigrated from Moldova, as well as those who decided to remain, with a specific focus on those who are languishing in a state of uncertainty in their native country. For those who are already caught up in this criminal activity, advice can be found in manuals issued previously.
Our goal is to encourage more people to respect themselves as men and women created in the image and likeness of God, and not to behave as both the producer and consumer of material goods, and to understand that the solution to this problem is possible only by using a holistic approach.

Новое лицо торговли людьми
Новое лицо торговли людьми

Данное пособие состоит из двух частей: теоретической части и практических советов. Мы рассматриваем такие вопросы, как новые тенденции в механизме торговли людьми, транспортировка жертв, их эксплуатация. Нововведением в пособиях данного рода является изучение феноменов, смежных с торговлей людьми, либо тех элементов, которые зачастую путают с этой торговлей. Если такие понятия, как «проституция» и «порнография», были исследованы ранее в контексте трафика, то мы не находили до сих пор изучения программ Work and Travel и Au Pair в их связи с торговлей людьми.
Особое место занимают практические рекомендации, которые касаются как тех, кто решил эмигрировать из Молдовы, так и тех, кто решил в ней остаться. Особое обращение направлено не к тем, кто уже попал в беду, так как подобные обращения можно встретить в пособиях, выпущенных ранее, а к тем, кто томится в состоянии неизвестности в своей стране.
Наша цель – побудить как можно больше людей ценить в себе человека, созданного по образу и подобию Божьему, не относиться к себе лишь как к производителю и потребителю материальных благ и понять, что решение данной проблемы возможно лишь при использовании целостного подхода.

O noua fata a traficului de persoane
O noua fata a traficului de persoane

Manualul de faţă este alcătuit din două părţi: partea teoretică şi sfaturi practice. Vom dezbate subiecte precum noile tendinţe în mecanismul traficului de persoane, transportarea victimelor şi exploatarea lor. Elementele inovatoare sunt studiile fenomenelor legate de traficul de fiinţe umane sau a acelor elemente care, de obicei, sunt confundate cu un astfel de trafic. Dacă termeni precum „prostituţia” şi „pornografia” au fost studiaţi anterior în contextul traficului, până acum nu am găsit niciun studiu referitor la legătura dintre programele Work and Travel, Au Pair şi traficul de fiinţe umane.
Un loc deosebit îl ocupă recomandările practice valabile atât pentru cei care doresc să emigreze din Moldova, cât şi pentru cei care au hotărât să rămână. Nu se acordă o atenţie deosebită acelora care au căzut deja în capcană, deoarece se pot întâlni astfel de preocupări în manualele tipărite anterior, ci acelora care se chinuiesc într-o stare de incertitudine în ţara natală.
Scopul nostru – este să încurajăm cât mai mulţi oameni în a se aprecia pe ei înşişi ca fiind creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, nu doar pentru a se raporta la ei înşişi ca la un producător şi consumător al unor bunuri materiale, ci să înţeleagă că rezolvarea acestei probleme poate avea loc doar printr-o abordare holistică.

Основы христианского консультирования
Основы христианского консультирования

Для того чтобы эта книга увидела свет, понадобилось богословское образование, психологическое и магистратура по психологии), десять лет преподаваниянескольких дисциплин из области психологии и душепопечительства,тринадцать лет практики консультирования, более тысячи клиентов, приходивших к ней за помощью,поддержка друзей, коллег, семьи. Казалось бы, что тут особенного – написать сотню страниц? Оказывается, не все так просто. Каждыйраз, когда кажется, что цель уже близка, появляются новые данные, новый опыт, новое осмысление.
Юлия Убейволк на страницах этой книги ведет беседу со своими студентами. Книга написана как базовый учебник по христианскому консультированию, в котором автор старается изложить материал доступным языком, но в то же время чурается западной манеры написания учебников в повествовательном жанре, где жизненные истории занимают более половины объема. Юлия приглашает к разговору, но разговору, основанному на принципах, понятиях, определениях. Ее богатый опыт позволяет рассказать много историй, но она как будто опасается, что выводы, сделанные на основе одной жизненной ситуации, могут быть механически применены читателем в неподходящем контексте. Ее опыт подсказывает ей, что каждый случай – это отдельная галактика со своими страхами, переживаниями и победами.
Книга рассчитана на христианскую аудиторию. Христианин, не вовлеченный в служение людям, может почерпнуть из нее много интересного и полезного, но целевой аудиторией все-таки является читатель, имеющий некоторый опыт решения проблемных ситуаций и базовую теоретическую подготовку. Автор апеллирует к понятиям, известным психологам и консультантам, подразумевая, что неподготовленный читатель приложит некоторые усилия, чтобы самостоятельно разобраться в новых для него терминах.

RecommendedLATEST NEWS

Almost ready for Vacation!

Although summer is here, school year is over and people plan for vacation, here at BOL we continue to conduct some of the final activities with our beneficiaries. Just within the last few weeks, together with volunteers and friends we managed to reach out and interact with more than 300 people, students, teachers, children and their mothers. Psycho

...READMORE

Together for a Better Moldova

We at Beginning of Life do our best to share love and compassion with both our beneficiaries within the projects, but also with the community we live in. Each opportunity to step out, be engaged and serve outside ‘the walls’ brings us great joy and satisfaction.   This time, the ‘Day of Good Deeds event’ was our amazing opportunity to step out and

...READMORE

The 'secret' we want to share with you!

Did you know that our youngest students can’t even read or speak yet? but their little eyes and smiles speak about a huge amount of potential and passion for growing and acting into making the world a better place… Yes, you probably know that we talk about our small beneficiaries, babies and children – students of the Early Learning Center. There a

...READMORE

OUR STORIES

They need courage to live differently…

During the last five years of House of Change’s existence, there have been several girls who decided to run away from our rehabilitation center. And we understand why they did that. Working for many y

...READ MORE

Rescued from captivity...

A news headline at the end of 2013 reported how a man who exploited the children of one Moldavian family for more than 10 years was detained at last by the police. This story developed a direct link t

...READ MORE

A miracle of reconciliation…

In 2013 I had to carry out training for 10th grade students from one of the lyceums of the capital. Around 30 students were learning to oppose the manipulation and new kinds of traps set by traffickin

...READ MORE

OUR RESEARCH AND PUBLICATIONS

Since 2008, BOL regularly conducts research on current social issues and problems within Moldovan society, seeking to fully understand them and find relevant answers. All the results of these studies are published in books, manuals and articles.

"New Face Of Human Trafficking"